हल्दिवारी गाउँपालिकाको सातौ गाउँ सभाको बारेमा आफ्नो धारण राख्दै गाउँपालिका प्रवक्ता : सागर पोर्तेल ( भिडियो – हेमन्त मैनाली )

हल्दिवारी गाउँपालिकाको सातौ गाउँ सभाको बारेमा आफ्नो धारण राख्दै गाउँपालिका प्रवक्ता

हल्दिवारी गाउँपालिकाको सातौ गाउँ सभाको बारेमा आफ्नो धारण राख्दै गाउँपालिका प्रवक्ता : सागर पोर्तेल ( भिडियो – हेमन्त मैनाली )

Posted by Haldibari.com on Tuesday, August 11, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *