कविता “के हो बाहुन बाद ?”

बुझौं…
म “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्।।”
भनी लोककल्याणको कामना गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “वसुधैव कुटुम्बकम्” भनी बन्धुत्व भाव प्रकट गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “मातृदेवो भव” “पितृदेवो भव” र”अतिथिदेवो भव” भनी महान् आदर भावको कुरा गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म हिन्दु बौद्ध र जैनको समान महान् वाक्य
“अहिंसा परमो धर्म:” भन्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “कर्मण्येवाधिकारस्ते”भनी कर्म गर्न प्रोत्साहन गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।

म “सत्यमेव जयते” भनी सत्यताको कुरा गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “असतो मा सद् गमय” भनी
कुमार्गको निषेध र सन्मार्गमा प्रेरित गर्छु
म “तमसो मा ज्योतिर्गमय” भनी अन्धकारबाट ज्योति र अज्ञानबाट ज्ञानतर्फ लम्क भन्छु
म ” मृत्युर्मा अमृतं गमय” भनी मृत्युबाट अमृतत्वको खोजिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”
” माता किल मनुष्याणां देवतानां च दैवतम्” भनी
आमाको महत्त्व बताउँछु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्” भनी आदर्श बन्न प्रेरित गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।
म “आचारः परमो धर्म:” भन्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्” भनी
विद्याको महत्त्व बताउँछु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।
म “स्वाध्यायान् न प्रमदितव्यम्” भनी
पढिरहनलाई प्रोत्साहन गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “परोपकाराय सतां विभूतयः” भनी
परोपकारको कुरा गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः” भनी
उद्योगी हुन सल्लाह दिन्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।
म “सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्” भनी
विज्ञहरूको विमर्शको कुरा गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “सं गच्छध्वं सं वदध्वं”
म “सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु”
“सह वीर्यङ्करवावहै” भनी
साथ साथै हिड्ने बोल्ने रक्षित हुने
खाने बल प्राप्त गर्ने कुरा गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “सत्यं वद, धर्मं चर” भनी
सत्य बोल्न र धर्ममा चल्न प्रोत्साहन गर्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “सन्तोषः परमं सुखम्” र
“सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्” भनी
सन्तोषी हुनु नै सुखी हुनु हो भन्ने सन्देश दिन्छु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

म “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:” र
“सा विद्या या विमुक्तये” भनी
ज्ञान र विद्याको लक्ष्य बताउँछु
तिमी बाहुनवाद भन्छौ।।

 

याे खबर पढेर तपाईलाई कस्ताे महसुस भयाे?
+1
7
+1
9
+1
2
+1
3
+1
0
+1
0

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार