राजवंशी भाषिक कविता : “कुसुद्धीया”

राजवंशी भाषिक कविता : “कुसुद्धीया”

राजवंशी भाषिक कविता : “कुसुद्धीया” । ( बिसंगती कविता )   बाँफोरे बन्शी .. लुहार कालाँई तोर बादे धरोक .. ढँरा बिलाई। लधाँते टँपटँपा .. माछुवारेर हिलाई कुसुद्धीया करे .. गत्तर छिलाई ।। खाबार ...
कविता “बाल वेदना”

कविता “बाल वेदना”

कविता "बाल वेदना"  ( बालोरी छन्द) हामी साना बालक छैन कापी कलम। विद्यालय बन्द छ गुरुलाई सलाम ।। विद्यालय हाम्रो त खोल्ने होला कहिले। कापी कलम समेत बोकी आउ अहिले ।।   कोरोनाको कहर गारो भयो अह...
नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टको योगदान

नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टको योगदान

नेपाली साहित्य क्षेत्रका चम्किला नक्षत्र, बहुमुखी प्रतिभाका धनी, मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका निम्ति अद्वितीय व्यक्तित्व हुन् । वि.सं. १९२३ भाद्र २५ गते कुशेऔंसीका दिन काठमाडौंको भोसीको टोलमा पिता दय...
राजवंशी भाषिक कविता : “चाँन मति”

राजवंशी भाषिक कविता : “चाँन मति”

राजवंशी भाषिक कविता : “चाँन मति” चाँन ते तुई .. घर बाँन्लो ना, मन ते तुई .. घर बाँन्लो गे। इला बाँस/बत्ती त .. महरे छिले, ना कुर्हाएने दस्रातिर से .. आँन्लो गे।। सङ्गे छिने त .. पहिले एके लाखा, ...
राजवंशी भाषिक कविता : “कृष्णसार मीरा”

राजवंशी भाषिक कविता : “कृष्णसार मीरा”

राजवंशी भाषिक कविता : “कृष्णसार मीरा” माया त हए .. सँनार गाहाना मित्रताए हए .. मनेर हीरा । तुई त होलो राधा ..जीवनेर उपमा मोर मनेर सारत्व .. हए एक मीरा।। मुई त कृष्ण बन्नु .. विधि संसारते प्राणी ...
राजवंशी भाषिक कविता : “हामार गाँए”

राजवंशी भाषिक कविता : “हामार गाँए”

राजवंशी भाषिक कविता : “हामार गाँए” गाँए हए हामार .. कुलेर माता, माँअर लाखा .. जरिए नाता । निजे खटिए .. कराचे दूध-पान गाँए त हए हामार .. माँअर सँमान।। लुरिए बिछिए खाले .. झार-झिट्टी,...
राजवंशी भाषिक कविता : “बेटीछुवार हुँनर”

राजवंशी भाषिक कविता : “बेटीछुवार हुँनर”

राजवंशी भाषिक कविता : “बेटीछुवार हुँनर” कर्मते छे .. सीप आर लगनता, जहाँर भित्रते .. ज्ञान - गुण हचे। उहाँए बार्हेचे .. लक्ष्य सँगे आगुबिती, जाहाँक यिड् समाज .. हुँनर कहचे ।। हुँनरते हचे .. जीवनेर...
हात्तीको महिमा बुझेर नेपाल सरकारले योजना ल्याउने कि ? : नारायण बस्नेत 

हात्तीको महिमा बुझेर नेपाल सरकारले योजना ल्याउने कि ? : नारायण बस्नेत 

हात्तीको महिमा बुझेर नेपाल सरकारले योजना ल्याउने हो भने पक्कै नेपालको आम्दानी बढ्ने निश्चित छ । यस तर्फ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीन वटै सरकारमा  बस्नेहरूको ध्यान हात्ती आत...
राजवंशी भाषिक कविता : “मनेर सारथी”

राजवंशी भाषिक कविता : “मनेर सारथी”

राजवंशी भाषिक कविता : “मनेर सारथी” ( बिसंगती कविता ) सुनेक बुझेक ए .. मनेर सारथी ना बनेक तुई .. अंगेर महारथी। तोक त आगुवा हबे .. लक्ष्यर सँगे, तुई भुलिए ना रोहो ..मोर देहार अंगे।। तुई जाँनिस...
राजवंशी भाषिक कविता : “तोर चँखुला उठिचे”

राजवंशी भाषिक कविता : “तोर चँखुला उठिचे”

राजवंशी भाषिक कविता : “तोर चँखुला उठिचे” दुर जा रे बाबू .. दुर जा तुई , तोर त चँखुला .. उठिचे। तहरे देहाडर .. हिँस् लागिए हबाए डाँक्टरलार .. चँखुला फुटिचे ।। बाँएबाँए करे बेरालो ..तुई उत्तर...